Kamniško savinjske alpe

ŠENTVID PRI ZAVODNJU, 800 m, 46 preb. Hribovsko naselje samotnih kmetij na stranskih slemenih, ki se od glavnega slemena med Uršljo goro in Smrekovcem spuščajo proti Šaleški dolini. Leta 1900 je v kraju živelo 175 prebivalcev, od takrat pa se je število prebivalstva zaradi slabih možnosti za kmetovanje zmanjševalo, zlasti po II. svet. vojni, med katero je bila večina domačij požganih.

Šentvid je znan po ostrih bojih XIV. divizije s premočnimi nemškimi enotami v hudi zimi februarja 1944 na tem območju. Konec aprila 1944 je Šercerjeva brigada razbila nemško obrambo, ki se je utrdila v cerkvi in sosednjih hišah v bližini prelaza Spodnje Sleme na cesti Šoštanj–Črna na Koroškem. Sredi aprila 1945 so Nemci zgradili na prelazu močno postojanko, da bi zavarovali cesto Šoštanj–Črna za varen umik svojih enot na Koroško. Šercerjeva brigada je 24. aprila uničila postojanko ter zajela več sto sovražnikovih vojakov, ki so kopali strelske jarke in gradili utrdbe. Med boji so bile porušene cerkev sv. Vida in okoliške hiše, vendar jih po vojni niso obnovili. Novo cerkvico sv. Vida so postavili leta 1991; v njej je iz porušene cerkve ohranjen kip sv. Vida. V bližini je počitniški dom Termoelektrarne Šoštanj.

Na območju Šentvida nad Velunjskim grabnom je bila pozimi 1943/44 ustanovljena kurirska postaja S-34, ki je delovala do konca vojne. Sprva so bili na postaji trije ali štirje kurirji, pozneje pa pet ali šest. Komandir postaje je bil Valentin Škrabanja – Zdravko, ki je 18. aprila 1945 padel v boju z Nemci. V Velunjskem grabnu sta 6. oktobra 1944 padla kurirja Martin Tanjšek – Blaž in Blaž Toničev, 25. marca 1945 v bližini Belih Vod Anton Fele – Tone, aprila 1945 pa je bil hudo ranjen tudi Anton Meh – Rastko; za posledicami ran je umrl 16. avgusta 1945. Prek postaje S-34 so potekale pomembne zveze med Zgornjo Savinjsko dolino in Pohorjem. Zveze so vzdrževale kurirska postaja S-23 na območju Rečice ob Savinji, S-31 na Brdih nad Mislinjsko dolino, S‑32 na območju Šentilja pri Velenju in K‑11 na Smrekovcu. Krajevna skupnost Zavodnje, v katero sodi Šentvid, je 14. oktobra 1979 kurirjem postaje S-34 podelila domicil.
Ta del poti vsebuje naslednje odseke:
[child-pages sort_column="menu_order"]

Komentiranje ni možno.