Med Savo in Krko

Z gradu Rajhenburg se vrnemo v dolino in zavijemo čez savski most na magistralno cesto Zidani Most–Krško–Drnovo. Z desnega brega Save imamo lep pogled na grad in j. del naselja. Pot previdno nadaljujemo ob robu ceste proti zahodu. Levo se dvigajo s. gozdnata pobočja Krškega gričevja, med cesto in Savo pa leži ozko Pijavško polje. Po 30 min. opazimo na terasi tik nad cesto gručasto naselje Spodnje Pijavško, 175 m, 36 preb. Nekaj korakov naprej priteče po ozki grapi potok Ledinski graben in se s. od ceste izliva v Savo, Na drugi strani potoka je na terasi tik nad cesto gručasto naselje Srednje Pijavško, 175 m, 15 preb. Po 60 min. od mostu čez Savo zavijemo z magistralne ceste levo po asfaltirani cesti na Gornje Pijavško, 175 m, 91 preb., gručasto naselje na terasi tik nad magistralno cesto pod s. vznožjem Krškega gričevja. Skozi vas teče Pijavški potok. Na razpotju v središču vasi pri oglasnem kozolčku zavijemo najprej na levo, potem pa na desno vaško ulico proti novi hiši št. 17 tik pod gozdom. Nad hišo se začne stari gozdni kolovoz, ki nas v 15 min. precej strmo pripelje k lokalni asfaltirani cesti Gornje Pijavško–Veliki Trn; do ceste pridemo na ostrem ovinku. Cesta se zložno zvije okoli gozdnatega hriba na plano, potem pa se precej zravna. Ob cesti je nekaj hiš razloženih naselij Gorenje Dole, 320 m, 6 preb. in Srednje Arto, 340 m, 19 preb. Na vzpetini na j. strani kraške planote zagledamo šiljast zvonik cerkve v Velikem Trnu; če se obrnemo nazaj, imamo prostran razgled proti Bohorju in Lisci. Po 45 min. z Gornjega Pijavškega pridemo v gručasto obcestno vas Črešnjice nad Pijavškim, 340 m, 27 preb. Prebivalce te vasi in tudi sosednjih so Nemci novembra 1941 izselili v Nemčijo. Pri lipi na koncu vasi postane asfaltirana cesta makadamska in nas kmalu pripelje v listnati gozd. Pot po gozdu je kratka, po 15 min. smo spet na asfaltu tik pod Velikim Trnom. Zavijemo navzgor proti bližnji šoli in cerkvi v središču vasi.

Pot iz Brestanice v Veliki Trn smo prehodili v 2 h 15 min.
Ta del poti vsebuje naslednje odseke:
[child-pages sort_column="menu_order"]

Komentiranje ni možno.